KVKK Bilgileri

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ONUR HOLDİNG SAN ve TİC A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin korunmasına ve hukuksal güvence altına alınmasına azami önem vermekteyiz.

İşbu Politika, Onur Holding tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanması, imhası ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekteyiz:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme


Bu bilinçle, İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Konunu ve ilgili yasal mevzuat gereğince ihtiyaç duyulduğunda işbu politika, ilgili idari ve teknik düzenlemeler gözden geçirilir ve gerekli oldukça değiştirilir.

Web sitesi, Çerez İlkeleri'ne uygun olarak hizmetleri sunmak için çerez dosyaları kullanır.


İlgili Başvuru Formu

KVKK Politikası

Web Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri-Müşteri Çalışanı Aydınlatma Metni

 

ÜST
ÇEREZ KULLANIMI

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.